יום שלישי, 19 בפברואר 2013

מגבלות איסוף והורדה

פוסט זה מועתק מתוך אתר ויקי עצמאי (לא ויקיפדיה) אשר מטרתו לשים על השולחן את הא"ב של תכנון תחבורה ציבורית. אתר הויקי הינו אתר פתוח לכולם (לאחר הרשמה קצרה) להטמיע את חזונם, להוסיף, לשנות ולתקן. לחיצה על כפתור ה"עריכה" בסוף כל פיסקה בתוך הפוסט תביא אתכם למקום הרלוונטי באתר הויקי שם תוכלו לעשות זאת.
אני מבטיח לעדכן פה את הפוסט בהתאם לכל ערך בויקי שיעבור שינויים מהותיים.

לכניסה לדף הבית של אתר ויקי תחבורה ציבורית
http://publictransport.wiki.co.il
.

מגבלות איסוף והורדה הם שם כולל לאפשרות שקיימת ברישיון קו להגביל את עליית או ירידת הנוסעים בחלק מהתחנות על מנת להגדיר בצורה טובה יותר היררכיות שירות ולשפר את רמת השירות. 

תוכן עניינים

 [הסתר]

[עריכה]מטרה

מטרתן העיקרית של מגבלות האיסוף וההורדה הנה להבטיח מקום באוטובוס לנוסעים ליעדים רחוקים בקווים בינעירוניים ולמנוע עיכוב שנגרם על ידי העלאת והורדת נוסעים למרחקים קצרים בקווים בינעירוניים

[עריכה]שיטת הכנסת מגבלות איסוף והורדה

בכל רישיונות הקווים במדינת ישראל מופיע טור "איסוף/הורדה בתחנות". ובסמוך לו טור "תחנת הורדה".
בטור הראשון תמיד תופיע התחנה הראשונה כ"איסוף בלבד" והתחנה האחרונה כ"הורדה בלבד". אשר לתחנות באמצע המסלול, הן יכולות ליהנות משלושה סטטוסים.
 • איסוף בלבד - לנהג מותר רק לאסוף מתחנה זו ואסור לו להוריד. תחנת ההורדה המותרת הראשונה מצויינת בטור הסמוך "תחנת הורדה".
 • איסוף והורדה - לנהג מותר לאסוף בתחנה ומותר להוריד בתחנה.
 • הורדה בלבד - לנהג מותר להוריד נוסעים בלבד בתחנה ואסור לו לאסוף.

טור "תחנת הורדה" מציין את התחנה הראשונה בה לנהג מותר להוריד נוסעים. בקווים בהם אין מגבלות איסוף והורדה, הכתוב בטור יראה תמיד את התחנה הבאה בתור. (ברישיונות ישנים יותר צוינה המילה "כלשהי לציון היעדר מגבלות איסוף והורדה").
למידע מורחב ראה גם נהלי רישוי

[עריכה]מדוע יש צורך במגבלות איסוף והורדה

את יתרונות השיטה ניתן להרגיש בבירור דווקא במקומות שבהם היא אינה מיושמת. בערים שבהם קווים בינעירוניים מספקים את עיקר השירות העירוני.
השירות הראשון שמתפתח לערים הינו בדרך כלל השירות הבינעירוני. לאחר מכן, עם הגידול בשטח העיר ובהתפתחות מוקדי הביקוש בה, נבנה גם שירות עירוני. לעיתים נוצרת תקופת ביניים בה יש צורך בשירות עירוני אך בהיעדרו השירות הבינעירוני עונה גם על צורך זה. 
כתוצאה מהיעדר רמות שונות של היררכיה בשירות, הנוסעים הפנימיים מעמיסים על השירות הבינעירוני. זמני הנסיעה בתוך העיר מתארכים עקב האיסוף וההורדה התכופים ובמקרים מסויימים אף קורה שהנוסעים העירוניים תופסים מקומות ישיבה המיועדים עבור הנוסעים הבינעירוניים ובשל הצפיפות בקטע הדרך העירוני הנהג לא מאפשר לנוסעים בינעירוניים לעלות.
כתוצאה מכך יש פגיעה בפדיון ובניצול התשומות באופן יעיל מאחר ונדרשת הגדלת תדירות בקו בינעירוני מעבר לצורך בפועל ומספר הנוסעים בקטע הבינעירוני נשאר נמוך.
לעיתים במצב זה, ההסתמכות על השירות הבינעירוני מעכבת את התפתחות השירות העירוני.
.
לדוגמאות נוספות ראה את מקרי המבחן של השירות העירוני בבית שמש והשירות העירוני באלעד.

[עריכה]מגבלות איסוף והורדה בסוגי קווים שונים


[עריכה]מגבלות איסוף והורדה בקווים עירוניים

מטרתם של מרבית הקווים העירוניים הינה איסוף נוסעים לפרקי דרך קצרים ולפיכך לא נצפה לראות בהם מגבלות איסוף והורדה. לרוב גם בקווים עירוניים ארוכים (מטרופוליניים) לא יהיו מגבלות איסוף והורדה כלל אם כי זו הרמה העירונית היחידה בה, על מנת להשיג את המטרה שהוזכרה לעיל, ניתן להשתמש במגבלות איסוף והורדה בקצות הקו. כמו-כן ייתכנו מגבלות איסוף והורדה בקווים עירוניים ייעודיים כגון קווי תלמידיםאו קווי שוק.

[עריכה]מגבלות איסוף והורדה בקווים אזוריים

בקווים אזוריים לרוב אין כל משמעות למגבלות האיסוף וההורדה, מאחר ומדובר בקו בתדירות נמוכה ועם מספר נוסעים נמוך, ולרוב עם מסלול איסוף/פיזור קצר יחסית בעיר היעד. עם זאת, לעיתים קרובות ניתנות מגבלות איסוף והורדה בקווים אזוריים הן כאמצעי להבדלה בהיררכיה בין השירות העירוני לאזורי והן כאמצעי למניעת חפיפה בין מפעילים שונים. בשל החיכוכים שמגבלות איסוף והורדה עלולות ליצור, מומלץ לא להשתמש כלל במגבלות איסוף והורדה בקווים אזוריים 

[עריכה]מגבלות איסוף והורדה בקווים בינעירוניים

מגבלות איסוף והורדה נוצרו עבור הקווים הבינעירוניים, אך גם בקווים בינעירוניים יש להשתמש בכלי זה במשורה, יש לתכנן מגבלות איסוף והורדה בקווים בינעירוניים בהינתן:
 • הגדרת הקו הבינעירוני המדובר כקו ישיר (אקספרס) או מהיר (דיירקט).
 • ממוצע נוסעים לנסיעה גבוה בין מוצא ליעד.
 • צפיפות בשעות השיא.
 • מסלול ארוך יחסית בעיר המוצא, בעיר היעד או בכבישים מרובי תחנות לאורך המסלול.
 • שירות עירוני מפותח בעיר המוצא ו/או בעיר היעד המאפשר הפרדה היררכית.
 • שירות אזורי או בינעירוני מאסף מפותח לאורך המסלול המאפשר הפרדה היררכית.

 • בקווי לילה בינעירוניים לא יוטלו מגבלות איסוף והורדה
יש לזכור כי ישנם שלושה סוגים של קווים בינעירוניים:
 • בקווים בינעירוניים מאספים (מולטיסטופ) - מומלץ להימנע ממגבלות איסוף והורדה ובכל מקרה להגבילם אך ורק לערי המוצא והיעד, ובתנאי שיש בהם שירות עירוני הולם מקביל.
 • בקווים בינעירוניים ישירים (אקספרס) מומלץ להשתמש כמה שפחות בכלי של מגבלות איסוף והורדה, אך הדבר יכול להיעשות בכל קטע דרך במסלול הקו בו נדרש הדבר.
 • בקווים בינעירוניים מהירים (דיירקט) מגבלות איסוף והורדה יהיו דומיננטיות ביותר. מטרת הקו להסיע בצורה המהירה ביותר נוסעים מעיר אחת לעיר שניה. לקו יהיו תחנות מעטות בלבד, וכמעט תמיד מומלץ להנהיג מגבלות איסוף והורדה בהתאם למיקום התחנה במסלול (בקרבה לתחנת המוצא איסוף בלבד ובקרבה לתחנת היעד הורדה בלבד). לדוגמה: הקווים המהירים מירושלים לתל אביב עוצרים במחלף הראל לאיסוף בלבד, ובחזור להורדה בלבד.


[עריכה]חסרונות השיטה


[עריכה]קונפליקט בין הנהגים לנוסעים

מגבלות האיסוף וההורדה אינן ניתנות להסברה בקלות לציבור הנוסעים, ולא ניתן לדרוש מהנהגים לספק הסבר לכך. מנגד הנהגים מחוייבים לפעול לפי רשיון הקו. הדבר גורם לעיתים קרובות מדי לויכוחים בין נהגים לנוסעים 
 • בתחנות "איסוף בלבד" כאשר נוסע מבקש לרדת והנהג לא מאפשר לו זאת מאחר והדבר מנוגד לתנאי הרישיון. הדבר מביא לויכוחים ולתחושה מצד הנוסע של "שבוי באוטובוס". 
 • בתחנות "הורדה בלבד" כאשר הנהג מסרב להעלות נוסע לאוטובוס. גם במקרה בו הנהג פשוט מסרב לפתוח את הדלת הקדמית הרי שהנוסע מרגיש ממורמר ומרגיש שנעשה לו עוול.

[עריכה]בניה לא נכונה של המגבלות

לעיתים מגבלות האיסוף וההורדה בנויות באופן המבלבל גם את הנהג וגם את הנוסעים. יש לבנות מגבלות איסוף והורדה כך שאין הצלבה בין קטעי איסוף לקטעי הורדה לרוע המזל. לעיתים קרובות, בעיקר בקווי אקספרס ארוכים, מוגדרות תחנות משניות אשר עליהן האוטובוס היה צריך לדלג לחלוטין כתחנות לאיסוף בלבד או כתחנות להורדה בלבד, וזאת מתוך כוונה טובה להקל על חלק מציבור הנוסעים. התוצאה היא לרוב בלבול. לעיתים אף מונהגת א-סימטריות בתחנות האיסוף וההורדה ונוצרים מצבים בהם נוסע לא יכול לעלות בכיוון ההפוך מהתחנה בה ירד מספר שעות קודם לכן. 

[עריכה]שימוש במגבלות למטרות לא נכונות

כאמור, למגבלות מטרה אחת בלבד והיא הגדרת היררכיה טובה יותר בין הקווים בכדי לייעל את השירות הבינעירוני. למרות זאת, מאז תחילת עידן התחרות, הולכות ותוכפות בקשות של מפעילים שונים להשתמש במגבלות איסוף והורדה על קווים של מפעילים אחרים החופפים להם או בקשות להסיר להם מגבלות איסוף והורדה בכדי שיוכלו להתחרות באחרים.
מדובר בשיקולים זרים אשר בסופו של דבר פוגעים הן בשירות העירוני והן בשירות הבינעירוני.

עקב כל הנאמר לעיל, ברור כי יש להשתמש במגבלות איסוף והורדה במשורה, מאחר ושימוש מופרז בהם יביא יותר נזק מתועלת לתחבורה הציבורית ולתדמיתה. 

2 תגובות: