הספריה

עם הזמן יכלול הבלוג קישורים רבים בפוסטים שונים, מטרת הספריה הוירטואלית היא לעשות קצת סדר בבלגן ולרכז את כל הקישורים הרלוונטיים במקום אחד.
כיאה לספריה, זה מקוטלג לפי א"ב.
עברית

א.

אוגדן הנחיות להצבת שילוט סטטי בתחנות אוטובוס - הרשות הארצית לתחבורה ציבורית - פברואר 2015

ב.

בחינת הארגון מחדש של קווי האוטובוסים בגוש דן - ד"ר יניב רונן - מרכז המחקר והמידע של הכנסת  - 2011

בטיחות בדרכים באמצעות הפחתת נסועה - תמר קינן - תחבורה היום ומחר


דוח תלונות הציבור לשנת 2015
דוחות בקרה על מפעילי התחבורה הציבורית 2010-2013 באתר תחבורה היום מחר.
דוח בקרה חצי שנתי על פעילות מפעילי התחבורה הציבורית חציון ראשון 2016
דוח בקרה חצי שנתי על פעילות מפעילי התחבורה הציבורית חציון שני 2016
דוח בקרה חצי שנתי על פעילות מפעילי התחבורה הציבורית חציון ראשון 2017
דוח בקרה חצי שנתי על פעילות מפעילי התחבורה הציבורית חציון שני 2017
דוח בקרה חצי שנתי על פעילות מפעילי התחבורה הציבורית חציון ראשון 2018
דוח בקרה חצי שנתי על פעילות מפעילי התחבורה הציבורית חציון שני 2018
דוח בקרה חצי שנתי על פעילות מפעילי התחבורה הציבורית חציון שני 2019
דוח בקרה חצי שנתי על פעילות מפעילי התחבורה הציבורית חציון ראשון 2021

המחסור בנהגים בשירות האוטובוסים בתחבורה הציבורית והשפעותיו - רינת בניטה - מרכז המחקר והמידע של הכנסת - 2022

המלצות ודילמות לאמהות בתחבורה הציבורית - אביגיל ארנקרנץ-חוצן - 2011

הנחות בתחבורה ציבורית למשפחות גדולות – סקירה משווה - יניב רונן, מרכז המחקר והמידע של הכנסת - 2009

הנחות לסטודנטים בתחבורה הציבורית - סקירה משווה - אליעזר שוורץ, מרכז המחקר והמידע של הכנסת - 2008


הנחיות להכנת תמרורי ב-56 (כיום 505) "תחנת אוטובוסים ציבוריים" -אינג' סימונה גולדברג - משרד התחבורה - 2006

הנחיות לסככות המתנה - הרשות הארצית לתחבורה ציבורית - אוקטובר 2016

הנחיות לשילוב תחנות רכבת ברשת תחבורה ציבורית - אינג' סימונה גולדברג - משרד התחבורה - 2004

הנחיות לתכנון ותפעול שירות תחבורה ציבורית באוטובוסים - משרד התחבורה - 2016

הנחיות לתכנון מעברי חציה עתירי קיבולת - נת"ע, PGL - משרד התחבורה - 2006

הנחיות לתכנון נתיבים לתחבורה ציבורית - מתו"פ מהנדסים, 1998

הנחיות לתכנון נתיבים לתעבורת אוטובוסים מהירה (תאו"מ – BRT) - משרד התחבורה - 2015

הנחיות לתכנון של מקבצי תחנות אוטובוס - אינג' סימונה גולדברג - משרד התחבורה - 2003
הנחיות לתכנון תפעולי וגיאומטרי של מרכזי תחבורה משולבים - אמי מתום, משרד התחבורה - 2005

הנחיות שילוט מתחלף בתחבורה הציבורית - משרד התחבורה
הנחיות שילוט סטטי - הרשות הארצית לתחבורה ציבורית - אוקטובר 2017

הסדרת שירותי תחבורה ציבורית באמצעות חקיקה - סקירה משווה - ד"ר יניב רונן - מרכז המחקר והמידע של הכנסת - 2010

הסידרה הירוקה - הנחיות לתכנון רחובות הערים - משרד התחבורה - עדכון 2020

הסדרי העדפה לתחבורה ציבורית - ריכוז נתונים ארצי - בני פרישר ודינה רשף 2003

הסכמים להפעלת קווי שירות בתחבורה הציבורית (אוטובוסים) - כל ההסכמים מרוכזים בדף זה של אתר משרד התחבורה.


הפעלת קווי לילה ובחינת השפעתם על תאונות הדרכים - ד"ר יניב רונן, מרכז המחקר והמידע של הכנסת - 2012

הפעלת רכבת כבדה מול רכבת קלה בגליל - ד"ר יניב רונן, מרכז המחקר והמידע של הכנסת - 2010

הפעלת שירותי תחבורה ציבורית בסופי שבוע –בישראל ובכמה אזורים מטרופוליניים בעולם - ד"ר יניב רונן, מרכז המחקר והמידע של הכנסת - 2012

הפרדה בין המינים בתחבורה הציבורית - אלון הראל, אהרון שנרך, עלי משפט תשס"ג.

הרפורמה במוניות השירות - מידע ונתונים - רינת בניטה - מרכז המחקר והמידע של הכנסת - 2021

השימוש באגרות גודש להסדרת עומסי התנועה - יפעת ברון, מוסד שמואל נאמן - 2008

השירות בקווי התחבורה הציבורית לצפת ומירון - עידו אבגר, מרכז המחקר ומהידע של הכנסת - 2015

השקעות בתחבורה ציבורית בישראל ובעולם - ד"ר יניב רונן, מרכז המחקר והמידע של הכנסת

התוכנית האסטרטגית לתחבורה בת קיימא בתל אביב יפו כרך א' - עיריית תל אביב 2017
התוכנית האסטרטגית לתחבורה בת קיימא בתל אביב יפו כרך ב' - עיריית תל אביב 2017


התחבורה הציבורית בישראל - מבקר המדינה 2019

התחבורה הציבורית בישראל ובאירופה - בנק ישראל 18.03.2018 קטע מדוח בנק ישראל לשנת 2017

התערבות ותחרות בשוק התחבורה המוטורית IV .הרכבת – חולצת הפקקים של המדינה - ראובן גרונאו, האוניבסיטה העברית, 2010


התפתחות תחבורה ציבורית - דף באתר הרשות הארצית לתחבורה ציבורית - 2019


ו. 

ועדת סדן לבחינת הרפורמה בתחבורה הציבורית - מסקנות והמלצות - פרופ' עזרא סדן - 2007

ז.

זכויות וזכאות בתחבורה והסעות לאנשים עם מוגבלות - נציבת שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים - 2014

ח.

חיזוי ההשפעות של מערכת תחבורה ציבורית עתירת נוסעים  במטרופולין תל אביב על שימושי קרקע - איל אשבל, עדי בן-נון ופרופ' דניאל פלזנשטיין - האוניבריסטה העברית

חישוב פרוגרמה כמותית למסוף אוטובוסים - אינג' סימונה גולדברג, 2003


יוזמות של שוויון מגדרי בתכנון מדיניות תחבורה : סקירת ספרות-תקציר מנהלים, יעל חסון ומריאנה פולבוי - מרכז אדווה, נשים לתקציב הוגן - 2011

יותר כבישים, יותר גודש - על מדיניות התיקצוב של תשתיות תחבורה בישראל, 2000-2012 - עדי סופר, מרכז אדווה, 2013

יעדים לפיתוח התחבורה הציבורית במטרופולינים
מצגת שהציג יהודה אלבז בכנס יום תחבורה ציבורית של עמותת תחבורה היום ומחר ובה הוא מראה באומץ את כל מה שלא בסדר בתחום שהוא אחראי עליו.

יצירת מאגר תחנות של כל מפעילי התחבורה הציבורית - גנאדי בירפיר - תנועה ותחבורה 2011


כללים מנחים לשילוב מערכות הסעת המונים ברמזורים - צוות תוכנית אב ירושלים,  2008

מ.
מגיעים לעבודה בירוק - מדריך למעסיקים - המשרד לאיכות הסביבה ותחבורה היום ומחר - 2009

מידע בזמן אמת - siri - מידע למפתחים - משרד התחבורה

מדיניות החניה במטרופולינים - גיל לאופר - מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2005

מדיניות החניה בערים מרכזיות - עומר שפרינצק וספיר גוזלן - המרכז בהבינתחומי הרצליה - 2017

מדיניות פיתוח התחבורה היבשתית בישראל - משרד התחבורה, 2008

מדיניות התקצוב של תשתיות תחבורה בישראל - עדי סופר, מרכז אדווה, 2012

מדיניות להפחתת זיהום אויר מתחבורה בגוש דן - סקירת ספרות ודוגמאות מהעולם - שי ג'רבי - 2005

מודל לתכנון מהירויות הנסיעה בתחבורה הציבורית - פליקס שכמן - 2011

מוניות השירות בישראל - רינת בניטה  - מרכז המחקר והמידע של הכנסת - 2015

מוניות שירות - אמיר לופוביץ', מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2001

מחירון ותעריפי נסיעה במונית - הרשות הארצית לתחבורה ציבורית - ספטמבר 2016

מחסמים לסיכויים - תחבורה ציבורית ביישובים ערביים - עמותת סיכוי, נובמבר 2013

מידע בתחבורה ציבורית – בחינת יישום תיקון 89 לפקודת התעבורה - ד"ר יניב רונן, מרכז המחקר והמידע של הכנסת - 2013

מכרזי תחבורה ציבורית
מכרז מספר 27/2011 לקבלת רישיונות להפעלת קווי שירות בתחבורה הציבורית באוטובוסים באשכול הגליל
מכרז מספר 26/2012 - קבלת רישיונות להפעלת קווי שירות בתחבורה הציבורית באוטובוסים באשכול העמקים - נספחים למכרז
מכרז מספר 04/2013 - קבלת רישיונות להפעלת קווי שירות בתחבורה הציבורית באוטובוסים באשכול אשדוד יבנה תל אביב
מכרז מספר 07/2014 לקבלת רישיונות להפעלת קווי שירות בתחבורה הציבורית באוטובוסים באשכול צפון הנגב
מכרז מספר 17/2014 לקבלת רישיונות להפעלת קווי שירות בתחבורה הציבורית באוטובוסים באשכול פתח תקוה ראש העין
מכרז מספר 18/2014 לקבלת רישיונות להפעלת קווי שירות בתחבורה הציבורית באוטובוסים באשכול בקעת אונו - אלעד
מכרז מספר 22/2014 - לקבלת רישיונות להפעלת קווי שירות בתחבורה הציבורית באוטובוסים באשכול קווי באר שבע
מכרז מספר 19/2015 לקבלת רישיונות להפעלת קווי שירות בתחבורה הציבורית באוטובוסים באשכול קווי אשדוד עירוני
מכרז מספר 24/2015 - לקבלת רישיונות להפעלת קווי שירות בתחבורה הציבורית באוטובוסים באשכול שרון-חולון מרחבי

    מכרז מספר 25/2015 לקבלת רישיונות להפעלת קווי שירות בתחבורה הציבורית באוטובוסים באשכול ביתר עילית וישובי עמק האלה

        מכרז 26/2017 לקבלת רישיונות להפעלת קווי שירות בתחבורה הציבורית באוטובוסים באשכול בית שמש
        מכרז 27/2017 לקבלת רישיונות להפעלת קווי שירות בתחבורה הציברוית באשכול פרוזדור ירושלים

ממשק דרכים ושבילי מטיילים בשטחים חקלאיים - דוח סופי - איריס האן, לריון אמדור, ערן געש, אורי רמון - מכון דש"א - מאי 2014

מעבר נוסעים לתחבורה ציבורית במרכזי ערים - דרישות סף למודל תחבורתי אפקטיבי - עמית אשכנזי, מכון מילקן, 2010

מפרט טכני לייצור, אספקה והתקנתסככות המתנה לתחנות אוטובוסים - משרד התחבורה - 2014

מקדמים תחבורה בת קיימא - המדריך לפעילים - תחבורה היום ומחר - 2012

מקומה של התחבורה הציבורית בכניסתן של נשים מהאוכלוסייה הערבית בישראל למעגל העבודה  - שרון מלכי - מכון קורת-מילקן 2011

משבר התחבורה הציבורית - דוח ביקורת מיוחד - משרד מבקר המדינה - 2019

משך תקופת ההתקשרות במכרזים של קווי תחבורה ציבורית - יוסי ברכמן ויורם עידה - 2005

נ.
נוהל אכיפה - בקרה על פעילות רכבת ישראל - הרשות הארצית לתחבורה ציבורית - ספטמבר 2016
נוהל הכנסת אופניים לתחבורה ציבורית - הרשות הארצית לתחבורה ציבורית - מאי 2016
נוהל הזמנת מקומות מראש בקווי תחבורה ציבורית - הרשות הארצית לתחבורה ציבורית - אוקטובר 2016
נוהל הפעלת מערך תחברוה ציברוית חלופי בעת השבתת רכבת - הרשות הארצית לתחבורה ציבורית - ספטמבר 2017
נוהל כניסת תחבורה ציבורית ליישובים לפי צורך - הרשות הארצית לתחבורה ציבורית - אוקטובר 2016
נוהל מגבלת נוסעים בעמידה באוטובוסים בינעירוניים - הרשות הארצית לתחבורה ציבורית -  אוקטובר 2017
נוהל לניהול פניות ציבור ברכבת - הרשות הארצית לתחבורה ציבורית - ספטמבר 2016
נוהל מידע לציבור ברכבת - הרשות הארצית לתחבורה ציבורית - אוקטובר 2016
נוהל סגירת מקטע מסילה - הרשות הארצית לתחבורה ציבורית - אוקטובר 2017
נוהל פיצוי בגין איחור ברכבת - הרשות הארצית לתחבורה ציבורית - אוקטובר 2016
נוהל פר"ת 2012 - הנחיות לבדיקת כדאיות פרוקיטים תחבורתיים - משרד התחבורה ומשרד האוצר  - 2012
נוהל קווי הזנה לתחנות רכבת - הרשות הארצית לתחבורה ציבורית - אוקטובר 2016
נוהל תהליך אישור זכאות להנחות בתחבורה הציבורית - הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ספטמבר 2016

ניידות בתחבורה והשפעתה על נגישות בישראל מחקר השוואתי - יורם עידה, גל טלית -  מכון טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, 2010

נתוני הבקרה התפעולית על הפעלת קווי שירות באוטובוסים (2013,2015) - משרד התחבורה

נתיבי תחבורה ציבורית -  האם אנחנו יודעים לעשות את החשבון - רועי כפיר, תמר קינן 2008

נת"צים או נתיבי HOV - מצגת - שוקי כהן, חברת מתת

ס.
סט קבצים מידע סטטי GTFS - מידע למפתחים - משרד התחבורה

סיכום סקר תחבורה ציבורית בבאר שבע - ארגון 15 דקות - 2015

ע.
עידוד השימוש באופניים לקידום תחבורה בת קיימא - אוניברסיטת תל אביב 2016

עידוד עובדים לנסוע למקום העבודה בתחבורה ציבורית – סקירה משווה - יניב רונן, מרכז המחקר והמידע של הכנסת - 2009

עקרונות התכנון של פיתוח עירוני מסביב לרכבת - ד"ר יודן רופא

פ.
פורטל הנהלים של אגף תחבורה ציבורית

פיתוח בר קיימא - נת"ע

פיתוח התחבורה הציבורית - תוכנית אסטרטגית דצמבר 2012 - משרד התחבורה
מסמך מפורט הסוקר את התחבורה הציבורית בישראל, יתרונותיה וחסרונותיה, ומפרט את שלבי ההמשך בפיתוח לקראת תחבורה ציבורית מתקדמת יותר.

פיתוח התחבורה הציבורית - תוכנית אסטרטגית לפיתוח מערכת תחבורה ציבורית עתירת נוסעים במטרופולין תל אביב - דוח מסכם - 2016 - משרד התחבורה

פיתוח עירוני סביב תחנות רכבת - סיכום יום עיון - מוסד שמואל נאמן - 2010

פערי מחירים בתחבורה הציבורית - נעמה טשנר, מרכז המחקר והמידע של הכנסת - 2013

פקודת התעבורה

פתרונות תחבורה ציבורית באמצעות אוטובוסים - ד"ר יניב רונן, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2010

צ.
צי נייד רכבת קלה - הנחיות לרכישה וקליטה - הרשות הארצית לתחבורה ציבורית - אוקטובר 2016


קידום ופיתוח של  התחבורה הציבורית במטרופולין חיפה - מבקר המדינה - 2018

ר.
רבעונים לסטטיסטיקה של תחבורה - הלמ"ס
2013/4     2013/2    2013/1    2012/3  2011/2

רגולציה של שירותי התחבורה הציבורית בישראל - טיוטה לדיון - יורם עידה וטל גלית - המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה במכון ון ליר בירושלים

רכיבה על אופניים  - בטיחות הרוכבים ושבילי רכיבה ייעודיים - אורי טל, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2007

רשויות מטרופוליניות לתחבורה - פיוצ'ר מוביליטי - 2021 וגם כאן נייר מדיניות

רשויות תחבורה מטרופוליניות בעולם ובארץ - יניב רונן - מרכז המחקר והמידע של הכנסת - 2009

רשויות תחבורה מטרופוליניות ואזוריות - סקירה והמלצות - עמרי מטר - תחבורה בדרך שלמנו - 2022

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורה - תנועה ותחבורה - יוני 2013

ש.
שינוי דפוסי יוממות - עידוד עובדים לריסון השימוש ברכב פרטי - המשרד להגנת הסביבה - 2007

שירות התחבורה הציבורית בישראל - היקף הסובסידיות ושיעור ההוצאה למשק בית, ומחירי נסיעה בארץ ובאירופה - ד"ר יניב רונן, מרכז המחקר והמידע של הכנסת

שירות קווי הלילה ונסיעות תגבור - מירב בניטה, מרכז המחקר והמידע של הכנסת - 2015

שקיפות ושיתוף הציבור בתחבורה הציבורית בישראל - מהמצוי לרצוי - תמונת מצב וכלים להגדלת מעורבות הציבור - מיכל מלול ועידו חסון, אוניברסיטת תל אביב - 2016

ת.

תולדות הנדסת התנועה והתחבורה בשנות ה-60
סקירה היסטורית של אינג' פנחס בן שאול על תולדות הנדסת התנועה והתחבורה בשנות ה-60

תחבורה בישראל ומשבר האקלים העולמי - נירית טופול ותמר קינן - חיים וסביבה 2009

תחבורה חכמה - פעילות ותחומי המיקוד של משרד התחבורה בתחום התחבורה החכמה - 2019

תחבורה מקיימת ושיטות לשינוי התנהגותי - אראל אבינרי - מכון ירושלים לחקר ישראל - 2014

תחבורה, עירוניות, קיימות - מתווה אדם טבע ודין לתחבורה מקיימת,  יעל דורי ועו"ד אלי בן ארי. - 2016

תחבורה ציבורית בהתיישבות הכפרית - ד"ר יניב רונן, מרכז המחקר והמידע של הכנסת - 2013

תחבורה ציבורית - השוואה בין ישראל לשווייץ - דוד רובינשטיין -

תחבורה ציבורית עבור האוכלוסייה הערבית - ד"ר יניב רונן, מרכז המחקר והמידע של הכנסת - 2014

תחבורה ציבורית והעסקת נשים - נייר מדיניות כלכלי, תיאור ניתוח והמלצות - ירדן גרוס וטלי מעודד - המרכז הבינתחומי הרצליה 2013.

תחבורה שיתופית וטכנולוגיות רשתות תחבורה - רועי גולדשמידט, מרכז המחקר והמידע של הכנסת - 2015

תחנות האוטובוס במרחב העירוני - מדריך לרשויות המקומיות ולמתכננים - תחבורה היום ומחר - 2014

תחרות בתחבורה הציבורית באוטובוסים - ניסיון ומגמות בעולם - ניר שרב ויורם שיפטן - 2007

תמריצים להפחתת שימוש ברכב פרטי - תחבורה היום ומחר - 2014
אנגלית
A.
Joshua Michael Pilachowski  - An Approach to Reducing Bus Bunching - University of California, Berkeley 2009

apta - 2012 public transportation factbook

http://www.apta.com/resources/statistics/Documents/FactBook/APTA_2012_Fact%20Book.pdf

TCRP - A Guide for Planningand Operating FlexiblePublic Transportation Services - 2010

Autonomous vehicles: a potential game changerfor urban mobility - uitp policy brief


B.
bhls - buses with high level of service - Fundamental characteristics and recommendations for decision-making and research Results from 35 European cities - c.o.s.t (european co-operation of science and technology) - 2011

John L.M. Tse *, Rhona Flin, Kathryn Mearns - Bus driver well-being review: 50 years of research - The Industrial Psychology Research Centre, University of Aberdeen, Scotland, UK - 2005

Bus Rapid TransitVolume 1: Case Studies inBus Rapid Transit - tcrp report 90 - 2003
Bus Rapid Transit - Practitioner’s Guide - tcrp report 118 - 2007

Bus stop flag and post design - london


C.
Michael Kodransky Gabriel Lewenstein - Connecting Low-Income People to Opportunities with Shared Mobility, ITDP, october 2014

Contracting in urban public transport - DG TREN

D.
Demand Responsive Transport: a review of chemes in england and wales - Rebecca Laws, Marcus Enoch, Stephen Ison, Loughborough University,  Stephen Potter,The Open University - 2009

E.
Evaluating Public Transit Benefits and Costs  - Best Practices Guidebook - todd litman, Victoria Transport Policy Institute, 2015

H.
הספר והבלוג   -   human transit
 קישור ישיר אל הספר באמאזון

HYBRID BUSES - COSTS AND BENEFITS - eesi - 2005
M.
mayor's transport strategy - mayor of london - 2018

Jorge Villalobos,1,a) Vıctor Munoz, ~ 2 Jose Rogan,2,3 Roberto Zarama,4,5 Juan Felipe Penagos,4,5 Benjamın Toledo,2 and Juan Alejandro Valdivia2,3 - Modeling a bus through a sequence of traffic lights - aip chaos - 2015

modernizingpublic Transportation - Lessons learned from major bus improvementsin Latin America and Asia -  World Resources Institute, 2010

O.
Overcrowding on Public Transport - house of commons transport committee - Seventh Report of Session 2002–03 - Volume I

P.
Avishay Ceder -  public trasit planning and operation - theory, modeling and practice - Civil and Environmental Faculty, Transportation Research Institute, Technion-Israel Institute of Technology, Haifa, Israel 2007

public transport trends 2015 - uitp

Public transport at the heartof the integrated urban mobility solution - uitp april 2016

RALF BORNDÖRFER MARTIN GRÖTSCHEL ULRICH JAEGERPlanning Problems in Public Transit - 2009

R.
Real-Time Bus Arrival InformationSystems - tcrp synthesys 48 - 2003

S.
Y. B. Yim, University of California at Berkeley Avishai (Avi) Ceder, Technion-Israel Institute of Technology - Smart Feeder/Shuttle Bus Service:Consumer Research and Design - 2006

T.
R. Balcombe (editor) - the demand for public transport - a practical guide - TRL - 2004

The European Bus with a High Level of Service (BHLS):Concept and Practice - hal archives - 2010


Transit Capacity and Quality of Service Manual, Third Edition - tcrp report 165


transit oriented development: benefits and studies - zane bishop, ballstate university, 2015

transitwiki.org -    אתר בפורמט ויקי שמוקדש לתחבורה ציבורית ומתוחזק על ידי ארגון המסיעים האמריקאי ומספר מכוני מחקר אקדמאיים לתחבורה

U.
UNSUSTAINABLE?The Growth of App-Based Ride Services andTraffic, Travel and the Future of New York City - SCHALLER CONSULTING 27.02.2017

w.
Anna Goodman, Alasdair Jones, Helen Roberts, Rebecca Steinbach, Judith Green - 'We can all just get on a bus and go':rethinking independent mobility in thecontext of the universal provision of freebus travel to young Londoners - taylor and francis - 2013
Why is it essential to develop public transport  - uitp - 2004

by low demand?

Y.
yeild to bus - state of practice - tcrp - synthesis 49
First name Last name Position Office Salary
Tiger Nixon System Architect Edinburgh $320,800
Garrett Winters Accountant Tokyo $170,750
Ashton Cox Junior Technical Author San Francisco $86,000
Cedric Kelly Senior Javascript Developer Edinburgh $433,060
Airi Satou Accountant Tokyo $162,700
Brielle Williamson Integration Specialist New York $372,000
Herrod Chandler Sales Assistant San Francisco $137,500
Rhona Davidson Integration Specialist Tokyo $327,900
Colleen Hurst Javascript Developer San Francisco $205,500
Sonya Frost Software Engineer Edinburgh $103,600
Jena Gaines Office Manager London $90,560
Quinn Flynn Support Lead Edinburgh $342,000
Charde Marshall Regional Director San Francisco $470,600
Haley Kennedy Senior Marketing Designer London $313,500
Tatyana Fitzpatrick Regional Director London $385,750
Michael Silva Marketing Designer London $198,500
Paul Byrd Chief Financial Officer (CFO) New York $725,000
Gloria Little Systems Administrator New York $237,500
Bradley Greer Software Engineer London $132,000
Dai Rios Personnel Lead Edinburgh $217,500
Jenette Caldwell Development Lead New York $345,000
Yuri Berry Chief Marketing Officer (CMO) New York $675,000
Caesar Vance Pre-Sales Support New York $106,450
Doris Wilder Sales Assistant Sydney $85,600
Angelica Ramos Chief Executive Officer (CEO) London $1,200,000
Gavin Joyce Developer Edinburgh $92,575
Jennifer Chang Regional Director Singapore $357,650
Brenden Wagner Software Engineer San Francisco $206,850
Fiona Green Chief Operating Officer (COO) San Francisco $850,000
Shou Itou Regional Marketing Tokyo $163,000
Michelle House Integration Specialist Sydney $95,400
Suki Burks Developer London $114,500
Prescott Bartlett Technical Author London $145,000
Gavin Cortez Team Leader San Francisco $235,500
Martena Mccray Post-Sales support Edinburgh $324,050
Unity Butler Marketing Designer San Francisco $85,675
Howard Hatfield Office Manager San Francisco $164,500
Hope Fuentes Secretary San Francisco $109,850
Vivian Harrell Financial Controller San Francisco $452,500
Timothy Mooney Office Manager London $136,200
Jackson Bradshaw Director New York $645,750
Olivia Liang Support Engineer Singapore $234,500
Bruno Nash Software Engineer London $163,500
Sakura Yamamoto Support Engineer Tokyo $139,575
Thor Walton Developer New York $98,540
Finn Camacho Support Engineer San Francisco $87,500
Serge Baldwin Data Coordinator Singapore $138,575
Zenaida Frank Software Engineer New York $125,250
Zorita Serrano Software Engineer San Francisco $115,000
Jennifer Acosta Junior Javascript Developer Edinburgh $75,650
Cara Stevens Sales Assistant New York $145,600
Hermione Butler Regional Director London $356,250
Lael Greer Systems Administrator London $103,500
Jonas Alexander Developer San Francisco $86,500
Shad Decker Regional Director Edinburgh $183,000
Michael Bruce Javascript Developer Singapore $183,000
Donna Snider Customer Support New York $112,000

12 תגובות:

 1. אנחנו אוהבים מאוד לקרוא את הבלוג הזה שעוסק בעיקר בתחבורה הציבורית בארץ. זה בלוג חשוב לכך כך הרבה אנשים במדינת ישראל. אנחנו ממליצים בנוסף, להיכנס לאתר של חברת אגד והתעדכן גם שם בכל מה שחדש.

  השבמחק
 2. אשמח אם תוכל לתקן את הלינקים השבורים:
  http://80.70.129.175/data/SIP_STORAGE/files/6/666.pdf
  http://212.68.137.219/download/1036Bus_Stops-Planning_Guidelines.pdf

  השבמחק
 3. אנונימיינואר 05, 2017

  ממשק דרכים ושבילי מטיילים בשטחים חקלאיים הוא מסמך מעניין וחשוב של מכון דש"א שיכול לתרום להוספת דרכים מוסדרות לתנועת רוכבי אופניים במרחב הכפרי ופריפריה.
  קיימות דרכים חקלאיות רבות אך השימוש בהן לא מוסדר, הן לא תמיד מחוברות ביניהן והחיבורים לא מתועדים במפות.
  הסדרת הדרכים האלה לשימוש רוכבי אופניים וחיבור ביניהן מאוד חשובות כיוון שבהרבה מקרים הגישה ליישובים אפשרית רק דרך כבישים מהירים והגעה לתחנת רכבת קרובה מחייבת רכיבה על כביש מהיר או חצייה של כביש כזה.
  מהניסיון המועט שלי בעבודה בחקלאות בזמן החורף (מספר חודשים בודדים) אמנם בעת ירידת גשמים קיימות שלוליות בדרכים אלה אך לרוב אין בוץ כיוון שאלה דרכי כורכר ולכן עם בגדים ונעלים מתאימות אפשר בכיף לצלוח דרכים אלה אף בימי החורף.

  http://www.deshe.org.il/?CategoryID=449&ArticleID=404

  השבמחק
 4. אנונימימרץ 13, 2017

  היי לאחרונה נתקלתי בערוץ BicycleDutch ביוטיוב ואני ממליץ עליו לכל מי שמתעניין בתחבורה ומרגיש שגם שיפור מהותי בתחבורה הציבורית יתן מענה חלקי בלבד לבעיות התחבורה כאן בארץ.
  נראה כי הפתרון של הולנד עם צפיפות אוכלוסין בסדר גודל זהה לישראל יהיה מושלם גם לנו.
  הערוץ הזה אף שינה את דעתי לגבי אופניים חשמליים, עכשיו אני בדעה שהם מיותרים לגמרי ואם כבר אז לשלב אותם רק כאשר המנוע החשמלי פועל כמנוע עזר בלבד לעליות והתחלת נסיעה (ממש לא מסובך, סה"כ שורות קוד בקושחה).
  למי שיתעקש על אופניים חשמליים ללא הגבלה של מנוע פעיל בעליות והתחלת נסיעה בלבד אז שיוציא רשיון נהיגה בסיסי וישלם אגרה עבור רישוי הכלי וביטוח מתאים לכלי מוגבל הספק.

  https://www.youtube.com/channel/UC67YlPrRvsO117gFDM7UePg


  הנה לדוגמה וידאו קליפ שמדגים יפה את המהפך שנעשה בהולנד ושעובד כבר עשרות שנים.
  https://www.youtube.com/watch?v=PJhGSxDb5wQ

  השבמחק
  תשובות
  1. תודה רבה, אחלה ערוץ, צפיתי בכמה סרטונים ונהניתי הרבה.

   מחק
 5. אנונימידצמבר 24, 2017

  כדאי שתעלה את המכרזים של בית שמש ופרוזדור ירושלים שפורסמו בשבוע שעבר.

  השבמחק
 6. היי
  הקישור לארגון מחדש של רשת תחבצ של נתיבי איילון - קישור שבור. אולי תוכל להעלות מחדש?

  השבמחק
  תשובות
  1. הם כנראה הסירו אותו המאתר ולכן הוא שבור. אבל יש את המצגת הזו.
   https://dokumen.tips/documents/-568130c5550346895d96e4dc.html

   מחק
 7. יש רפרנסים חדשים באנגלית שרלבנטים למשברים שאופיניים לשנים פוסט מגפת הקוביד והערכות משרד התחבורה בישראל בנידון? כולל באות Y?
  האם הקיפאון בתכנון ויישום תחבורה בהקשר תכניות תח"צ ואופניים הפיך? כולל הרגולציה שמתבקשת לקישוריות ותפקוד שתי המערכות לטובת מעמד עובד משכיל (בלתי תלוי בקצבאות) וישראל סוציאלית

  השבמחק
 8. אני מניח שיש רפרנסים בינלאומיים. לצערי אני לא מגיע כמעט לעדכון של הספריה ובאופן כללי לא השקעתי הרבה בקטע האנגלי. אבל רפרנסים של משרד התחברוה בישראל לא בטוח שיש ובאנגלית בטוח שלא.

  השבמחק